งานวันกตัญญูรู้คุณ อาบน้ำผู้สูงอายุ  วันที่  14 เมษายน  2560
ชมวิดีโอกิจกรรมในงาน

4 กพ.60 นายอำเภอและทีมงานพร้อมด้วยผู้นำทอ้งทีทอ้งถิ่นตอ้นรับกิ่งกาชาด
ได้มาเยี้ยมสถานทีก่อสร้างบ้านผู้ประสบภัย ม.3 ต.ควนกลาง

..นางอุไร ว่องสกุล นายกเทศมนตรีตำบลควนกลาง และกำนันไกรสิทธิ์  ว่องสกุล กำนันตำบลควนกลาง
ให้เนื้อหมู วันที่ 6 ม.ค. 2560 ครัวละ 1ก.ก วันที่ 8 ม.ค. 2560 ครัวละ 1ก.ก
และวันที่ 10 ม.ค. 2560 ให้ข้าวสารครัวละ 1กระสอบ 5 ก.ก.
ให้แก่ประชาชนในตำบลควนกลางที่ประสบภัยน้ำท่วม

วันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2560 ท่านดนัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ท่านสุเทพนายอำเภอพิปูนและคณะได้มาเยี่ยมและนำอาหารพร้อมยามาให้กับประชาชนที่ถูกน้ำท่วม
พร้อมทั่งให้ขวัญกำลังใจแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลควนกลาง อ.พิปูน ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง


ท่านอุไร ว่องสกุล นายกเทศมนตรีตำบลควนกลางพร้อมคณะบริหาร เข้าร่วมโครงการ
"ปี่นสองอ่าง สร้างกุศล"
เมื่อ 30 ตุลาคม 2559  ประมวลภาพ ที่นี่

วันที 5 กย. 2559 นายกฯอุไร  ว่องสกุล, ปลัดสำราญ  ลับแสง,
หัวหน้าสำนักปลัดฯจำลองกิจ  สุขเพิ่ม
ได้เข้าพบเยี่ยมเยียนท่านผู้ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันแม่แห่งชาติ ปี2559  ประมวลภาพ กลางวัน  ลางคืน

งานกิจกรรมกีฬาภายในตำบลควนกลาง ระหว่างวันที่  4-5 สิงหาคม  2559
ณ สนามโรงเรียนนางเอื้ยยวิทยาและเกาะกลางอ่างเก็บน้ำคลองกะทูน
โดยมีผู้บริหารเทศบาลตำบลควนกลางและข้าราชการพนักงานลูกจ้าง
ตลอดจนสมาชิกสมาชิกสภาเทศบาล, ผู้นำท้องที่

วันที 15 เม.ย.เทศบาลตำบลควนกลาง โดย นายกแต๋ว จัดงานวันสงกรานต์ รดน้ำผู้สูงอายุ
จำนวน 125 คน เป็นปีที 11 ณ.รร.นางเอื้อยวิทยา
กำนันแผนมอบเงินให้ผู้สูงอายุคนละ 500.บาท นายกแต๋วมอบของขวัญเป็นผ้าถุงเสื้อด้วยกันทุกคน  ประมวลภาพ
พิธีมอบเกียรติแก่บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2558 โดย มี นางอุไร ว่้องสกุล
นายกเทศมนตรีตำบลควนกลาง
เป็นผู้มอบ เมื่อ 15 มีนาคม 2559


งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙
“เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต”

 ประมวลภาพ ภาคกลางคืนที่นี่  ภาคกลางวันที่นี่


พ่อตัวอย่าง ของตำบลควนกลาง อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช
รับเกียรติบัตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2558

1. วันพ่อแห่งชาติ 2558
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Text-to-speech function is limited to 100 characters
 
Options : History : Help : FeedbackClose