Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
เทศบาลตำบลควนกลาง 225 หมู่ที่ 5 ตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270 โทรศัพท์ 075-809-296 โทรสาร 075-809-296  
หน้าแรก
   ประวัติความความเป็นมา
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   อำนาจหน้าที่
   โครงสร้างองค์กร
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
   คำแถลงนโยบาย
 
แผนงาน
   แผนพัฒนาสี่ปี
   แผนยุทธศาสตร์ฯ
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   แผนดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม การทุจริตฯ
   เรื่องงบฯรายจ่ายประจำปี
   เรื่องอื่นๆ
   พระราชบัญญัติกฏหมาย
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   ข้อมูลข่าวสาร
   คู่มือประชาชน
   การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
   แผนการดำเนินงาน
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
    การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   E-Service
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานฯ
   รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
   งบแสดงฐานะทางการเงิน
   แผนการจัดหาพัสดุ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สภาเทศบาล
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   กองสาธารณสุขฯ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลควนกลาง
ประกาศ เทศบาลตำบลควนกลาง เรื่อง การประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้างเเละภาษีป้าย ประจำปี2565 (ดู : 37)
บัญชีรายการที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (ดู : 315)
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชน (ดู : 47)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลควนกลาง
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฏาคม - กันยายน พ.ศ.2564) (ดู : 27)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังกั้นดินและปรับปรุงภูมิทัศน์จุดรวมน้ำอำเภอพิปูน หมู่ ๕ ตำบลควนกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ดู : 114)
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังกั้นดินและปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวจุดรวมน้ำอำเภอพิปูน ครั้งที่ 3 หมู่ ๕ ตำบลควนกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ดู : 109)
  จดหมายข่าว เทศบาลตำบลควนกลาง
ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลควนกลาง
 
เทศบาลตำบลควนกลาง งานวันเด็กแห่งชาติ ประสานงานนาย ทศวรรษ ศรีรัตน์ ผู้ช่วยนายช่างโยธา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วันปิยมหาราช
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เยี่ยมผู้สูงอายุ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลควนกลาง
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 36)
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 42)
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 41)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล
  วีดีโอ เทศบาลตำบลควนกลาง
 
 
 
  หนังสือสั่งการ เทศบาลตำบลควนกลาง
  กระดานสนทนา   ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
 
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ทต.ควนกลาง
 
 
 
225 หมู่ที่ 5 ตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
โทรศัพท์ : 075-809296 โทรสาร : 075-809296


Copyright © 2018. www.khuanklang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs