Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
เทศบาลตำบลควนกลาง 225 หมู่ที่ 5 ตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270 โทรศัพท์ 075-809-296 โทรสาร 075-809-296  
หน้าแรก
   ประวัติความความเป็นมา
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   อำนาจหน้าที่
   โครงสร้างองค์กร
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
   คำแถลงนโยบาย
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 
แผนงาน
   แผนพัฒนาสี่ปี
   แผนยุทธศาสตร์ฯ
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   แผนดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม การทุจริตฯ
   เรื่องงบฯรายจ่ายประจำปี
   เรื่องอื่นๆ
   พระราชบัญญัติกฏหมาย
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   ข้อมูลข่าวสาร
   คู่มือประชาชน
   การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
   แผนการดำเนินงาน
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
    การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตฐานทางจริยธรรม
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานฯ
   รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
   งบแสดงฐานะทางการเงิน
   แผนการจัดหาพัสดุ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สภาเทศบาล
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   กองสาธารณสุขฯ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา


Line ทต.ควนกลาง

เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลควนกลาง
รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment : ITA ประจำปี พ.ศ.2565 (ดู : 67)
รายงานผลคะแนนการเปิดเผยข้อมูล Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 58)
แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการชำระภาษี ประจำปี 2565 (ดู : 79)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลควนกลาง
ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดชื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 22)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอลฟันท์คอนกรีต รหัสสายทาง นศ.ถ 67 - 015 บ้านคุ้งวังวัว,บ้านชายทุ่ง ด้วยวิธีกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 23)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านคุ้งวังวัว(กลุ่มที่1)ด้วย วิธีประกวดอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding) (ดู : 21)
  จดหมายข่าว เทศบาลตำบลควนกลาง
ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลควนกลาง
 
เทศบาลตำบลควนกลาง งานวันเด็กแห่งชาติ ประสานงานนาย ทศวรรษ ศรีรัตน์ ผู้ช่วยนายช่างโยธา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วันปิยมหาราช
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เยี่ยมผู้สูงอายุ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลควนกลาง
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 226)
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 233)
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 244)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล
  วีดีโอ เทศบาลตำบลควนกลาง
 
 
 
  หนังสือสั่งการ เทศบาลตำบลควนกลาง
  กระดานสนทนา   ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ทต.ควนกลาง
 
 
225 หมู่ที่ 5 ตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
โทรศัพท์ : 075-809296 โทรสาร : 075-809296
E-mail Address : saraban_05800504@dla.go.th


Copyright © 2018. www.khuanklang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs