Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
เทศบาลตำบลควนกลาง 225 หมู่ที่ 5 ตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270 โทรศัพท์ 075-809-296 โทรสาร 075-809-296  
หน้าแรก
   ประวัติความความเป็นมา
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   อำนาจหน้าที่
   โครงสร้างองค์กร
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 
แผนงาน
   แผนพัฒนาสี่ปี
   แผนยุทธศาสตร์ฯ
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   แผนดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม การทุจริตฯ
   เรื่องงบฯรายจ่ายประจำปี
   เรื่องอื่นๆ
   พระราชบัญญัติกฏหมาย
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   ข้อมูลข่าวสาร
   คู่มือประชาชน
   การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
   แผนการดำเนินงาน
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานฯ
   รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
   งบแสดงฐานะทางการเงิน
   แผนการจัดหาพัสดุ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สภาเทศบาล
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   กองสาธารณสุขฯ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
นางอุไร ว่องสกุล
นายกเทศมนตรีตำบลควนกลาง
  ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลควนกลาง
เรื่อง ขอให้ผู้มีสิทธิรับเงินนำเช็คที่หมดอายุมาคืนและรับเช็คฉบับใหม่ (ดู : 29)
เรื่อง การรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2564 (ดู : 70)
ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 228)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลควนกลาง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผนังกั้นดินพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์จุดรวมน้ำอำเภอพิปูน หมู่ที่ 5 ตำบลควนกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 63)
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเสียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 51)
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกทุ่งโคกม่วง-สามแยกชุมชนหลบภัย หมู่ที่5,6 ตำบลควนกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 67)
  จดหมายข่าว เทศบาลตำบลควนกลาง
ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลควนกลาง
 
เทศบาลตำบลควนกลาง งานวันเด็กแห่งชาติ ประสานงานนาย ทศวรรษ ศรีรัตน์ ผู้ช่วยนายช่างโยธา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วันปิยมหาราช
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เยี่ยมผู้สูงอายุ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลควนกลาง
ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 98)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล
  วีดีโอ เทศบาลตำบลควนกลาง
 
 
 
  หนังสือสั่งการ เทศบาลตำบลควนกลาง
  กระดานสนทนา   ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
 
   
 
225 หมู่ที่ 5 ตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
โทรศัพท์ : 075-809296 โทรสาร : 075-809296


Copyright © 2018. www.khuanklang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs