Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
เทศบาลตำบลควนกลาง 225 หมู่ที่ 5 ตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270 โทรศัพท์ 075-354329 โทรสาร 075-354329  
หน้าแรก
   ประวัติความความเป็นมา
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   อำนาจหน้าที่
   โครงสร้างองค์กร
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 
แผนงาน
   แผนพัฒนาสี่ปี
   แผนยุทธศาสตร์ฯ
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   แผนดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม การทุจริตฯ
   เรื่องงบฯรายจ่ายประจำปี
   เรื่องอื่นๆ
   พระราชบัญญัติกฏหมาย
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   ข้อมูลข่าวสาร
   คู่มือประชาชน
   การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานฯ
   รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
   งบแสดงฐานะทางการเงิน
   แผนการจัดหาพัสดุ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สภาเทศบาล
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   กองสาธารณสุขฯ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
นางอุไร ว่องสกุล
นายกเทศมนตรีตำบลควนกลาง
  ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลควนกลาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลควนกลาง
ประกาศ ทต.ควนกลาง เรื่อง ขุดเจาะบ่อบาดาล ม. 5 (ดู : 18)
ประกาศ ทต.ควนกลาง เรื่อง ผู้ชนะ ขุดเจาะบ่อบาดาล ม. 5 (ดู : 17)
ประกาศ ทต.ควนกลาง เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคาเจาะบ่อบาดาล ม. 1 (ดู : 17)
  จดหมายข่าว เทศบาลตำบลควนกลาง
ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลควนกลาง
 
เยี่ยมผู้สูงอายุ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลควนกลาง
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล
  วีดีโอ เทศบาลตำบลควนกลาง
 
 
 
  หนังสือสั่งการ เทศบาลตำบลควนกลาง
  กระดานสนทนา   ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
 
225 หมู่ที่ 5 ตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
โทรศัพท์ : 075-809296 โทรสาร : 075-809296


Copyright © 2018. www.khuanklang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs