เทศบาลตำบลควนกลาง

เทศบาลตำบลควนกลาง

225 หมู่ที่ 5 ตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
โทรศัพท์ : 075-809296 โทรสาร : 075-809296
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban_05800504@dla.go.th