Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
เทศบาลตำบลควนกลาง 225 หมู่ที่ 5 ตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270 โทรศัพท์ 075-809-296 โทรสาร 075-809-296  
หน้าแรก
   ประวัติความความเป็นมา
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   อำนาจหน้าที่
   โครงสร้างองค์กร
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
   คำแถลงนโยบาย
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
แผนงาน
   แผนพัฒนาสี่ปี
   แผนยุทธศาสตร์ฯ
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   แผนดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม การทุจริตฯ
   เรื่องงบฯรายจ่ายประจำปี
   เรื่องอื่นๆ
   พระราชบัญญัติกฏหมาย
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   ข้อมูลข่าวสาร
    คู่มือปฎิบัติงาน
   คู่มือประชาชน
   การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
   แผนการดำเนินงาน
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
    การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตฐานทางจริยธรรม
   นโยบาย No Gift Policy
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานฯ
   รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
   งบแสดงฐานะทางการเงิน
   แผนการจัดหาพัสดุ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศรายไตรมาศ
   รายงานผลการสำรวความพึ่งพอใจการให้บริการ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สภาเทศบาล
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   กองสาธารณสุขฯ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา


Line ทต.ควนกลาง

เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลควนกลาง
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลควนกลาง (ดู : 13)
ฐานข้อมูลคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 21)
ประมวลภาพถ่ายกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 73)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลควนกลาง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 69)
ประกาศผู้ชนะสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านคุ้งวังวัว (กลุ่มที่ 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 50)
ประกาศผู้ชนะสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านคุ้งวังวัว (กลุ่มที่ 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 42)
  จดหมายข่าว เทศบาลตำบลควนกลาง
ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลควนกลาง
 
เทศบาลตำบลควนกลาง งานวันเด็กแห่งชาติ ประสานงานนาย ทศวรรษ ศรีรัตน์ ผู้ช่วยนายช่างโยธา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วันปิยมหาราช
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เยี่ยมผู้สูงอายุ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลควนกลาง
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 391)
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 386)
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 450)
แหล่งเรียนรู้ ผลิตภัณฑ์ตำบล
 
โคก หนอง นา โมเดล
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  วีดีโอ เทศบาลตำบลควนกลาง
 
 
 
  หนังสือสั่งการ เทศบาลตำบลควนกลาง
กระดานสนทนา (Q&A) เทศบาลตำบลควนกลาง คลิ๊กที่นี่
 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ทต.ควนกลาง
 
 
225 หมู่ที่ 5 ตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
โทรศัพท์ : 075-809296 โทรสาร : 075-809296
E-mail Address : saraban_05800504@dla.go.th


Copyright © 2018. www.khuanklang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs