ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2023-12-08)
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2023-12-08)
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2023-12-07)
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลคึกคัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2023-12-07)
จ้างงานรัฐพิธี กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 (ประดับตกแต่งพานดอกไม้สดและดอกไม้บริเวณพิธี ณ ที่ว่าอำเภอตะกั่วป่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2023-12-01)